Υποβάθμιση Λειτουργίας ΣΕΠΕ

Δημοσιεύτηκε στις 09/09/2019    

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου είναι ενάντια στην απόφαση της Κυβέρνησης για την κατάργηση της αυτοτέλειας του ΣΕΠΕ και την υπαγωγή του στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας.

Τονίζουμε ότι η παραβατικότητα στο χώρο της εργασίας μπορεί μόνο με την ενίσχυση του ΣΕΠΕ να καταπολεμηθεί και όχι με την κατάργηση του.

Πάγια θέση μας είναι και παραμένει η ενίσχυση του ΣΕΠΕ με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και ότι άλλο χρειάζονται οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ έτσι ώστε να εκτελούν με υπευθυνότητα και ασφάλεια το έργο τους, πάντα προς όφελος των εργαζομένων.