ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα σωματεία που συμμετάσχουν στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου:

 • Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Χίου
 • Σύλλογος εργαζομένων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Σωματείο Σερβιτόρων Χίου
 • Ένωση Ασφαλισμένων Αρτεργατών Χίου
 • Σωματείο Υπαλλήλων ΟΤΑ Χίου
 • Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου
 • Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χίου
 • Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Χίου
 • Σωματείο Εργαζομένων στους Συνεταιρισμούς Χίου
 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ Χίου
 • Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
 • Εμποροϋπαλλήλων
 • Π.Σ.Υ.Π ΟΤΕ Χίου
 • Σωματείο Οικοδόμων Χίου
 • ΠΕΤ - ΟΤΕ Χίου
 • Σωματείο Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Χίου
 • Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Χίου
 • Σωματείο Εποχιακών Πυροσβεστών - Δασοπυροσβεστών
 • Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου
 • Σωματείο Εργαζομένων στις Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου
 • Σωματείο ΕΤΕ-ΔΕΗ ΧΙΟΥ
 • Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Νησιών «Κανάρης»
 • Ένωση εργαζομένων στους Γεωργ.Συνεταιρισμούς